Hej och välkommen till min sida om Hypotyreos!

Hypotyreos är en hemsk sjukdom som påverkar ens liv på alla plan. Jag vet precis hur det är då jag själv lidit av det. Jag var kroniskt trött, kände mig ofta frusen och blev allmänt nedstämd. Mitt liv började bli sämre och sämre, och jag var bara en 28 årig kille!

Det värsta var att jag upplevde att läkare och sjukvården inte kunde hjälpa mig fullt ut. Det kändes lite som att dom famlade i mörkret. Detta gjorde att jag blev väldigt osäker på situationen. Jag började läsa på och göra massa research på internet om hypotyreos.

Desto mer jag läste desto mer skeptisk blev jag till sjukvårdens råd. Jag läste om personer i min situation som börjat med medicinering, ofta med läkemedlet Levaxin. Jag insåg att många tagit Levaxin i flera år, utan att bli så mycket bättre. Jag läste om olika Levaxin biverkningar och blev inte alls sugen på att börja med det själv.

Min egen hypotyreos behandling

Efter flera veckor av läsande och granskande hittade jag en man i USA, Tom Brimeyer. Han har vigt sitt liv till att hjälpa människor med hypotyreos. Hans vision och tankesätt var något som resonerade väldigt bra med mig själv. Istället för att förlita sig på medicinering i hela livet, så har han tagit fram en livsstilsförändring i form av en välstrukturerad diet och kosthållning.

Jag är själv väldigt intresserad av kost och träning och jag ogillar starkt tanken på att stoppa i sig artificiella preparat som rubbar den naturliga balansen i kroppen. Efter lite funderingar så bestämde jag mig för att köpa hans e-bok hypothyroidism revolution. Jag tänkte varför inte, det är ju bara en diet. Helt klart värt att prova istället för att kasta sig in i ett bruk av hormonpreparat.

Denna bok botade min hypotyreos

Boken Hypothyroidism Revolution botade mig endast genom att jag ändrade min kost, diet och livsstil!

Redan efter några veckor började jag få märkbara resultat! Jag kände mig piggare och mindre frusen. Jag blev också mer positiv i allmänhet, något jag aldrig var före mina hypotyreos symptom slog in. Jag började gå till gymmet flera gånger i veckan och livsglädjen började komma tillbaka.

Jag är ingen utbildad läkare och detta är bara mina personliga erfarenheter. Jag tar inget ansvar för exakt vad du gör, men jag känner att jag vill dela med mig av mina upplevelser. Jag har även efter massa research om hypotyreos fått en ganska god bild av sjukdomen, symptom, behandlingar och folks upplevelser. Detta är helt enkelt ett sätt för mig att sprida min kunskap vidare.

Vad är hypotyreos?

Hypotyreos är en endokrin sjukdom, vilket innebär att man har dysfunktionella hormonkörtlar. Detta brukar visa sig som antingen för låga eller höga halter av hormon i blodet. Till exempel är diabetes en grupp av endokrina sjukdomar, där typ-1 beror på underfunktion av bukspottkörteln.

Underfunktion av sköldkörteln

När det kommer till just hypotyreos handlar det om en underfunktion av sköldkörteln, vilket innebär att den producerar för lite sköldkörtelhormon. Dessa kallas tyreoideahormoner och det är specifikt tyroxin och även ofta trijodtyronin som det produceras för lite av. Allting startar i hjärnan i hypotalamus då den utsöndrar hormonet TRH. TRH stimulerar sedan hypofysen till att producera hormonet TSH som i sin tur talar om för sköldkörteln att producera tyroxin och trijodtyronin. Dessa är även kallade T4 och T3 då dom har 4 respektive 3 jodatomer bundna till sig.

Schematisk bild över funktionen hos en sköldkörtel.

Bilden visar hur återkopplingssystemet med en sköldkörtel fungerar.

Tyroxin och trijodtyronin

Tyroxin är ett prohormon och omvandlas till trijodtyronin som är mycket mer biologiskt aktiv. Detta sker genom att en jodatom i tyroxinet frisätts av ett enzym. Trijodtyronin påverkar dom flesta processer i kroppen, bland annat ämnesomsättning, kroppstemperatur och hjärtfrekvens. Detta förklarar hypotyreos symptom såsom trötthet och frusenhet. Men trijodtyronin påverkar även tillväxt och utveckling, varför barn som lider av hypotyreos (kretinism) bland annat kan få dvärgväxt.

Orsaker till hypothyreos

Det finns många olika orsaker till sjukdomen. Men det handlar alltid om att för lite tyreoideahormoner bildas på grund av problem med sköldkörteln.

Hashimotos tyreoidit

Hashimotos tyreoidit eller hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom. En autoimmun sjukdom är när det bildas antikroppar som angriper den egna kroppen. När det gäller hashimotos tyreoidit är det antikroppar kallade TPO-ak som angriper sköldkörteln. Detta leder till inflammation i sköldkörteln och underproduktion. Hashimotos sjukdom upptäcktes i Japan på 1910-talet.

Hashimotos tyreoidit i sig innebär inte att personen har hypothyreos, men det leder ofta till det.

Jodbrist

Eftersom tyreoideahormonerna tyroxin och trijodtyronin innehåller jod kan jodbrist led till hypotyreos. Jodbrist är ett globalt problem och nästan en tredjedel av jordens befolkning är drabbade. Främst är det fattiga U-länder som är drabbade. I västvärlden är jodbrist inte lika vanligt, till exempel i Sverige tillsätts jod i salt för att undvika jodbrist.

Jod i salt minskar risken för hypotyreos.

Tack vare tillsatt jod i salt förhindrar man jodbrist.

Hypotyreos och graviditet

Sjukdomen kan även uppstå efter att kroppen fått utså kraftiga fysiologiska rubbningar. Till exempel efter graviditet eller en virussjukdom.

Övriga orsaker

Hypothyreos kan också orsakas som biverkning av en annan behandling, till exempel psykiatrisk litiumbehandling. Det kan också bero på att man valt att operera bort sköldkörteln för att bota hypertyreos, vilket är motsatsen till hypotyreos.

Det kan också bero på cancer i sköldkörteln. En annan mindre vanlig orsak är att det är fel på hypofysen som producerar hormonet TSH.

Hypotyreos symptom

Sjukdomen innebär att personen får en låg ämnesomsättning. En låg ämnesomsättning påverkar alla kroppens celler och organ. Därför är hypotyreos symptomen väldigt många och ofta kan dom vara diffusa. Det kan på grund av detta vara svårt att veta vad det är för fel till en början. Generellt sett är symptomen en gradvis minskning och försämring av kroppens funktioner. Eftersom sjukdomen ofta drabbar äldre människor är det lätt att först förväxla den med vanliga symptom på hög ålder.

Några vanliga hypotyreos symptom

  • Allmän trötthet, kan sova länge utan att bli utvilad
  • Man fryser hela tiden
  • Nedstämdhet, depression
  • Oförklarlig viktökning eller svårt att gå ner i vikt
  • Koncentrationssvårigheter
  • Allmän känsla av att något är ”fel”

Jag kommer snart att skriva mer utförligt i en egen artikel om just hypotyreos symptom.

Vem drabbas?

Alla människor, oavsett kön och ålder kan drabbas av hypothyreos. Till exempel jag som ung (28 år) kille drabbades. Men det är mycket vanligare att kvinnor drabbas. Så mycket som 2-3% av alla kvinnor drabbas och det sägs att det går 5-10 drabbade kvinnor på en drabbad man. Det är också vanligare att medelålders eller äldre personer drabbas, efter 45 års ålder ökar risken. Särskilt vanligt är det för kvinnor som passerat klimakteriet. Det är också vanligt att kvinnor drabbas efter en graviditet.

Sjukdomen har också en ärftlig faktor, det är större risk att drabbas om någon i släkten har det. Över 400 000 svenskar behandlas för hypotyreos och det finns säkert ett stort mörkertal då det är svårt att fastställa diagnos. Många kan ovetandes vara drabbade, speciellt av mindre utvecklad sjukdom, så kallad subklinisk hypotyreos.

Det räknas som en folksjukdom och är tillsammans med diabetes en av dom vanligaste endokrina sjukdomarna.

Diagnostik och utredning

Det sätt som sjukvården sätter en hypotyreos diagnos i dagsläget är via blodprov. Man mäter då halten TSH, fritt sköldkörtelhormon tyroxin (T4) och ibland fritt trijodtyronin (T3). Väldigt många, däribland jag, är skeptiska till detta. Problemet med blodprov är att koncentrationen TSH och sköldkörtelhormon i blodet inte återspeglar effekten på cellnivå. Vidare kan man ha värden som påvisar sjukdomen men som är orsakade av en annan sjukdom.

Vid fullt uttalad hypotyreos är TSH värdena förhöjda, likaså nivåerna av sköldkörtelhormon. En sak som gör mig ganska fundersam kring hur bra TSH-proven är, är att nivåerna för när behandling ska sättas in har sänkts flera gånger. Förut låg gränsen på 10 mlE/L, sedan sänktes den till 5 och nu ligger den runt 4. 2009 föreslogs det att nivån skulle sänkas till 2,5 mlE/L men detta slog aldrig igenom, läs artikeln.

Ett annat problem är att vissa personer naturligt har låga värden av TSH. Vid en förhöjning kan dom då ligga inom det ”normala” intervallet och således missas av läkaren.

Hypotyreos behandling

Den vanligaste behandlingen sker med hjälp av läkemedlet Levaxin. Levaxin är ett konstgjort hormon som har samma verkan som det naturliga sköldkörtelhormonet tyroxin. Vissa personer blir helt friska med läkemedlet, men tyvärr långt ifrån alla. Vissa blir gradvis bättre men inte helt bra. Till exempel kan vissa patienter uppleva förbättringar men många symptom kvarstår.

Det är på grund av detta som jag och många andra är tveksamt inställda till att ta detta hormonläkemedel. Vissa personer får även av olika skäl en alltför hög dos av Levaxin vilket kan leda till att dom får blodvärden som uppvisar mild hypertyreos (den motsatta sjukdomen). Detta i sig innebär nya risker för patienten.

Behandling med andra läkemedel

Det finns även många andra läkemedel som har visat sig fungera bra mot sjukdomen. Till exempel är det vanligt att man kombinerar Levaxin som innehåller syntetiskt tyroxin med Liothyronin som är syntetiskt trijodtyronin.

Ett annat läkemedel som har visat sig fungera bra är NDT som består av naturligt sköldkörtelhormon. Detta är oftast utvunnet ur sköldkörteln på en gris. En studie visade att nästan hälften (48,6 %) av patienterna föredrog NDT och endast 18,6 % Levaxin.

Alternativ behandling av hypotyreos med kost

Som jag nämnt blev jag snabbt skeptisk till sjukvårdens tillvägagångssätt och metoder. Jag har läst så mycket dåligt om feldiagnosticeringar och dåligt svar på olika läkemedel. Jag bestämde mig för att ta saken i egna händer och göra research och ta reda på om man inte kan förbättra sin situation på egen hand. Väldigt snabbt hittade jag olika personer som lyckats förbättra eller helt bli av med sin hypotyreos endast genom att förändra kost och matvanor!

Jag blev genast mycket intresserad och började gräva djupare. Något av det första som fick mig att inse att det kan fungera är faktumet att den vanligaste orsaken till sjukdomen (dock inte i västvärlden) är jodbrist. Detta innebär ju att om en person får diagnosen på grund av jodbrist, då är det ju bara att se till att få i sig jod, så kan man bli frisk!

Jag tänkte att det kanske finns ännu mer saker man kan göra, livsmedel man bör äta mycket av, livsmedel man bör undvika och så vidare. Jag hittade olika tips och pusselbitar här och var, men det var svårt att få en bra helhetsbild av vad jag rent konkret borde göra varje dag för att maximera mina chanser till förbättring.

Hypothyroidism revolution

Som jag nämnde inledningsvis hittade jag personen Tom Brimeyer från USA. Han har vigt sitt liv för att hjälpa folk med hypotyreos. Han led själv av sjukdomen under en lång tid och det förstörde hans liv mer och mer. Precis som det gör för hundratusentals runt om i världen. Han fick upp ögonen för att en persons diet och kostvanor kan vara avgörande.

Tom Brimeyer kämpar mot hypothyreos.

Tom Brimeyer, författare till boken The Hypothyroidism Revolution.

Han har efter flera års research och behandling av patienter tagit fram en hel bok där han tydligt beskriver exakt allt man bör göra för att bota sin sjukdom. Du kan hitta hans hemsida och läsa mer om boken här.

Jag kan erkänna att jag först tyckte det var lite väl ”TV-Shop” och försäljnings snack på hemsidan. Men det är nog lite mer så jargongen är i USA tror jag. Och handen på hjärtat, även om han verkligen genuint vill hjälpa människor så vill han nog även få betalt för det. Men eftersom boken fungerar så tycker jag med all rätt han kan få göra det.

Jag är som sagt ingen utbildad läkare eller liknande, men denna bok har hjälpt mig bli frisk och få tillbaka mitt gamla jag. Jag har även gått ner tre kilo efter jag började med kosthållningen. Det fungerade för mig och förhoppningsvis kan det göra det för dig också!