Hypotyreos typ 2

Jag har tidigare skrivit om en annan variant av sjukdomen, subklinisk hypotyreos. I denna artikel tänkte jag ta upp hypotyreos typ 2, vilket är en väldigt omdebatterad variant av sjukdomen. Vissa läkare menar att hypotyreos typ 2 är den vanligaste varianten av sjukdomen medan andra påstår att den inte ens finns.

Vad är hypotyreos typ 2?

Denna variant av sjukdomen är som sagt väldigt omdebatterad och ännu inte officiellt accepterad. Därför kan man inte med säkerhet säga vad det är och vad det inte är. Men den förklaring som förespråkare av hypotyreos typ 2 ger är följande:

Hypotyreos typ 2 är inte officiellt accepterat inom sjukvården.
Det finns mycket som tyder på att typ 2 existerar, men än så länge finns ingen bred forskning som stödjer det.

Vid vanlig (primär) hypotyreos har man högt TSH och låga värden av sköldkörtelhormon i kroppen. Följden blir låg ämnesomsättning och dom klassiska symptomen. Vid typ 2 är nivån av TSH och sköldkörtelhormon normala, men istället kan inte cellerna tillgodogöra sig hormonerna. En liknelse görs ofta med diabetes typ 1 där bukspottskörtelns insulinproduktion minskar. Vid diabetes typ 2 är det istället cellerna som inte fullt ut kan tillgodogöra sig insulinet.

Hypotyreos typ 2 symtom

Både primär och typ 2 varianterna av sjukdomen leder till samma tillstånd, nämligen låg ämnesomsättning på grund av för lite sköldkörtelhormon. Därför är symptomen av typ 2 identiska med “vanliga” hypotyreos symptom.

Diagnos och upptäckt av sjukdomen

Det största problemet med hypotyreos typ 2 är att det inte syns på vanliga blodprov. Eftersom sjukvården och läkare i Sverige bara förlitar sig på hormonhalten i blodet är det omöjligt att upptäcka en eventuell typ 2.

“Att enbart titta på nivåerna i blodet är som att räkna alla lastbilar på vägarna, men inte ta reda på om lasten kommer fram.” – dr. Helena Rooth Svensson (läs alla hennes artiklar här!)

Eftersom största delen av alla läkare inte vet om eller tror på att typ 2 finns blir det ännu svårare att upptäcka det. Största chansen att få en diagnos har man hos en skicklig läkare som gör en klinisk bedömning, bland annat genom urinprover och mätning av kroppstemperaturen.

Mark Starr, upphovsman till typ 2

Mark Starr heter den amerikanska läkare som gav namn åt hypotyreos typ 2. Han var själv drabbad av sjukdomen på 90-talet men hans blodprover visade normala värden. Han fick ändå möjlighet till medicinering och blev på detta sätt symptomfri. I sitt yrke som läkare upptäckte Starr många patienter som var i hans tidigare situation. Patienterna hade alla symptom för hypotyreos men blodproverna var normala.

Varefter han lade fram sina teorier för sjukvården och andra läkare blev han till slut misstrodd och hamnade senare i konkurs. Efter detta började han med intensiv forskning och granskande av gamla studier. Senare släppte han boken “Hypothyroidism type 2” vilken ligger till stor grund för dagens uppfattningar.

Starr kallar typ 2 för en mitokondriell störning. Mitokondrier finns i cellerna och producerar större delen av kroppens energibehov. Den låga ämnesomsättningen vid hypotyreos typ 2 beror alltså inte på brist på sköldkörtelhormon i blodet och ett därav förhöjt TSH värde. Istället visar blodproverna oftast normala värden.

Enligt Starr och många av hans förespråkare utgör typ 2 den största delen av alla patienter. Deras kritik mot övriga sjukvården är att majoriteten där endast använder sig av blodprov och således missar alla med typ 2. Att leva med obehandlad hypotyreos är farligt och brukar med tiden resultera i följdsjukdomar, bland annat hjärt och kärlsjukdomar. Således skulle det vara väldigt fördelaktigt för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv att erkänna och lära sig diagnosticera patienter med typ 2. Men ännu mer fördelaktigt hade det varit för dom drabbade personerna som hade kunnat slippa år av lidande.

Kritik mot Mark Starr

Som sagt är hypotyreos typ 2 väldigt omdiskuterat och generellt sett kan man säga att läkare inte tror på det, speciellt inte i Sverige.

Så här säger Ove Törring, docent och överläkare, specialiserad inom endokrinologi och internmedicin.

– Enstaka läkare, som Mark Starr i USA, hävdar att patienter som har hypotyreossymtom, men normala blodprov och därför inte får behandling, lider av hypotyreos typ 2, men någon sådan diagnos finns inte. Jag har inget emot Mark Starr personligen, men vet att hans metoder går emot gällande svenska riktlinjer och att hans dokumentation bygger på obelagda teorier och föråldrad litteratur.

Hypotyreos typ 2 behandling

Behandlingen av typ 2 är samma som för den primära sjukdomen, alltså livslång medicinering. Typ 2 verkar till stor del orsakas av genetiska faktorer, men mycket pekar också på att olika miljögifter och ens kost och livsstil spelar stor roll i utvecklandet av sjukdomen. Därför kan man förhoppningsvis även motverka eller bli helt frisk från typ 2 utan tung medicinering. Bland annat så fungerar oftast en förändring i din kost, som du kan få genom att köpa The Hypothyroid Revolution, skriven av Tom Brimeyer som gjord massvis med research för att komma fram till den bästa kosthållningen för att motverka hypotyreos.

Några vanliga orsaker till hypotyreos typ 2

  • Näringsbrist, till exempel: selen, koppar, zink, järn, magnesium, molybden, mangan – A, C, D, E vitamin
  • Toxiner och tungmetaller
  • För högt eller för lågt kortisol
  • Kost och livsstil
  • Dålig funktion hos lever/njurar
  • Tarmdysbios och ökad produktion av svavelväte

Dela gärna denna artikeln på valfritt socialt medium genom att klicka på någon av knapparna nedan. Jag vill sprida kunskap om hypotyreos så långt som möjligt och då behöver jag just din hjälp!

Lämna en kommentar